PALVELUN HYÖTY ASIAKKAALLE

Tuotteeni avulla puhdistuspalveluista vastuun kantava henkilö, pystyy varmistamaan toiminnanluonteen vaatiman puhtaustasovaatimusten täyttymisen sekä henkilöstöresurssien optimoinnin; toimintojen ja voimavarojen keskittämisen oikea-aikaisesti sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Yhtenä hyötynä näen toiminnan kehittämisen esim. osana työkykyä parantavana toimintana. Näitä on mm. siivousvälineiden ja siivouskoneiden käyttötavan päivittäminen mm. ergonomian näkökulmasta sekä siivousmenetelmien päivittäminen toiminnanluonteen vaatiman hygienian näkökulmasta. Lisäksi mahdollisten oheispalvelujen myötä voidaan työnkuvaa monipuolistaa ja keventää.

Kun tiedetään todelliset kustannusten muodostumiseen vaikuttavat tekijät, niiden kohdistaminen aiheutumisperiaatteella on helpompaa. Kustannuslaskelman pohjalta voidaan tehdä erilasia omaa toimintaa kuvaavia mittareita, tunnuslukuja joiden avulla voidaan myös vertailla kohteita keskenään, oman toiminnan kehittymistä ja ollaan vertailukelpoisia muihin nähden sekä voidaan tulevaa toimintaa suunnitella aivan toiselta pohjalta. Siirrytään ”musta tuntuu” keskustelusta fakta näyttää keskusteluun.

Tämän päivän siivouksessa korostuu entisestään asiakaskohteen palveluprosessin merkityksen ymmärtäminen ja sen huomion ottaminen oman työn suunnittelussa. Puhdistuspalvelualan työntekijät työskentelevät yhä enemmän yhteistyössä asiakkaan, työyhteisön muiden jäsenten sekä muiden ammattiryhmien jäsenten kanssa. Työ edellyttää asiakaspalvelutaitoa ja oma-aloitteisuutta palvelun onnistumiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi tarvitaan sopeutumista ja sitoutumista työhön, yhteistyö- ja viestintätaitoja, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja sekä luonnollisesti hyvää työkykyä.